Fast delivery

Premium bball goods

30-day return policy

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Scopul si domeniul de aplicare al prezentei Notificari

Aceasta nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumita in continuare “Notificare”) are rolul de a va oferi informatii relevante cu privire la modul in care prelucram datele dvs. personale atunci cand achizitionati articolele magazinului nostru.

Dunk Shop respecta dreptul dvs la viata privata si se angajeaza sa va protejeze datele personale. Aceasta Notificare va informeaza cu privire la operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite de legislatia relevanta in materie, incluzand Regulamentul general privind protectia datelor 2016/679 - denumit in continuare „GDPR") efectuate de catre Dunk Shop, in considerarea calitatii acesteia de operator de date cu caracter personal.

Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este Dunk Shop S.R.L. si este responsabil de datele dvs. personale (denumita in continuare " Dunk Shop ", "noi" sau "nostru" in prezenta Notificare).

 1. Operatorul datelor dvs. personale

Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este societatea DUNK SHOP S.R.L., avand sediul social in Splaiul Virtutii Nr.19D, Birou A, Et. 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/12871/2020, cod unic de inregistrare RO 43142106.

Va rugam sa ne informati daca oricare dintre detaliile pe care ni le furnizati ar trebui sa fie modificate, in timpul relatiei cu noi pe adresa de email info@dunkshop.ro

 1. Datele cu caracter personal pe care le colectam despre dvs.

Potrivit legislatiei in vigoare, “datele cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau

identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Dunk Shop prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. a) Date de contact si/sau identificare, incluzand: nume si prenume, adresa (domiciliul sau resedinta), numar de telefon, e-mail,

seria si numarul actului de identificare (buletin/ carte de identitate/ pasaport), codul numeric personal precum si informatiile continute in aceste documente, istoric convorbiri email;

 1. b) Date bancare, incluzand: detalii privind platile catre si de la dvs., inclusiv contul bancar.
 1. c) Date folosite in scop de reclama, marketing si publicitate, incluzand: nume, prenume, imagine, voce, feedback transmis, ID

(username/numele folosit pe reteaua sociala) si imagini cont retele sociale (in cazul ID-ului si imaginilor publicate pe conturie de retele sociale, Dunk Shop va mentiona prezenta persoanei respective in pozele si clipurile video publicate pe conturile retelelor sociale.

In plus fata de datele mentionate in momentul vizitei pe site-ul nostru se colecteaza automat informatii tehnice, inclusiv adresa IP (protocol Internet) folosita pentru conectarea computerului la Internet informațiile Dvs. de conectare, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in de browser, sistem și platformă, parole si indicii, informatii de securitate similare folosite pentru autentificare si pentru accesarea contului..

Colectam si procesam datele de mai sus numai in cazul in care este strict necesar schimb si retur de articole, giveaway-uri. In plus, vom colecta si procesa categoriile speciale de date personale speciale mentionate mai sus, numai in cazul in care ne-ati furnizat consimtamantul dvs. explicit in acest sens.

Nu aveti nici o obligatie sa va dati acordul sa va procesam categoriile speciale de date cu caracter personal, cu exceptia cazului cand acestea sunt necesare pentru efectuarea procedurilor de retur, schimbare sau giveaway.

Cu toate acestea, fara consimtamantul dvs., nu vom putea demara procedurile de schimb, retur articole si giveawayuri, necesare.

 1. Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi obtinute din urmatoarele surse:

 1. a) direct de la dvs. atunci cand se schimba, returneaza si in urma participarii la diferite giveaway-uri.
 1. b) de la terti, cum ar fi in cazul in care primim datele dvs. personale de la terti in urma realizarii campaniilor publicitare sau a diferielor concursuri.

 

 1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Dunk Shop colecteaza, prelucreaza si utilizeaza datele cu caracter personal:

 1. a) in scopuri care sa permita realizarea procedurilor de schimb, retur articole;
 2. b) in scopuri care sa permita Dunk Shop sa isi indeplineasca scopurile legate de activitatea acesteia si obligatiile sale legale;
 3. c) in scop de reclama, marketing si publicitate;
 4. d) in scopuri care sa va permita participarea la concursuri, evenimente, giveaway-uri, tombole.

 

 1. e) in scopul asigurarii respectarii dispozitiilor legale referitoare la pastrarea si arhivarea datelor/ documentelor;
 2. f) pentru exercitarea drepturilor Dunk Shop in conformitate cu prevederile legale si respectarea obligatiilor legale;
 3. g) pentru a vă trimite newslettere. În acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 4. h) pentru a vă furniza oferte alcătuite pe baza preferinţelor dvs. În acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 5. i) pentru a comunica cu dvs. în procesul de efectuare a sondajelor despre satisfacţia clienţilor în scopuri de analiză, pentru îmbunătăţiri ale calităţii, pentru dezvoltări ale serviciilor, pentru a îmbunătăţi performanţele site-ului web, pentru a măsura succesul campaniilor de publicitate sau pentru a ne adapta serviciile la cerinţele dvs. În acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail.

 

Pentru evitarea oricarui dubiu, Dunk Shop nu va folosi datele dvs. personale in scopuri de reclama, marketing si publicitate decat in masura in care va dati in mod expres consimtamantul de a face acest lucru.

Totodata, Dunk Shop mentioneaza ca nu exista vreun proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) bazat pe datele dvs. cu caracter personal.

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate in cadrul Dunk Shop doar catre persoanele de conducere si catre alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-si indeplini atributiile specifice in scopurile enumerate la pct. 5 de mai sus sau in cazul in care acest lucru este necesar sau permis de legislatia aplicabila.

Dunk Shop poate, de asemenea, sa furnizeze datele dvs. cu caracter personal unor terte parti care furnizeaza servicii organizationale (in legatura cu activitatile legate activitatea Dunk Shop) sau catre consultantii legali, de audit sau catre alti consultanti sau furnizori ai Dunk Shop, numai in scopurile mentionate in aceasta Notificare.

 

Dunk Shop va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si va solicita ca acesti furnizori sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja datele personale si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Dunk Shop poate, de asemenea, sa dezvaluie datele dvs. cu caracter personal autoritatilor, dupa cum este necesar sau permis de prevederile legale, entitatilor care se ocupa de asigurari, consultantilor externi si/sau instantelor de judecata. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate unor astfel de terti doar in masura in care este necesar in legatura cu executarea activitatilor Dunk Shop si/sau cu scopurile enumerate punctul 5 de mai sus.

 1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulamentul prevede o serie de modalități prin care putem procesa datele dvs. personal în mod legal, astfel cum acestea sunt descrise în cele ce urmează.

Procesarea are ca temei juridic executarea contractului

Articolul 6, alineatul (1) din Regulament prevede că “prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: [...] b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.

Prin urmare, ne bazăm pe acest temei juridic pentru a procesa datele dvs. personale pentru a ne permite să executăm atât obligațiile noastre contractuale, cât și și obligațiile noastre față de terți, dar și pentru a ne asigura că îndepliniți în mod corespunzător obligațiile dvs. față de noi.

Procesarea are ca temei juridic o obligație legală

Pe lângă obligațiile noastre contractuale, suntem ținuți și de alte obligații legale pe care trebuie să le respectăm. Articolul 6, alineatul (1), litera (c) din Regulament prevede că vă putem prelucra datele personale în cazul în care această prelucrare "este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși."

Un exemplu de obligație legală pe care trebuie să o respectăm este obligația noastră de a colabora cu autoritățile fiscale.

Procesarea are ca temei juridic un interes legitim

Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament explică faptul că putem prelucra datele dvs. în cazul în care acestea "sunt necesare pentru scopurile intereselor legitime urmărite de [noi] sau de către o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau de drepturile sau libertățile fundamentale ale [dvs.] care necesită protecție a datelor cu caracter personal. "

Considerăm următoarele ca exemple neexhaustive de activități de procesare a datelor dvs. personale conform intereselor noastre legitime:

 • pentru scopurile noastre administrative interne;
 • pentru a împiedica utilizarea neautorizată a informațiilor și echipamentelor noastre;
 • în vederea realizării investigațiilor privind presupuse abateri; și
 • pentru stabilirea, exercitarea sau susținerea revendicărilor legale.

 

Procesarea are ca temei juridic consimțămîntul liber exprimat

În anumite circumstanțe, vom obține consimțământul dvs. de înscriere voluntară  înainte de a ne asuma anumite cerințe privind prelucrarea datelor dvs. personale.

Articolul 4 alineatul (11) din Regulament prevede că acordul de inscriere voluntara este "orice indicație liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc".

În limbaj simplu, aceasta înseamnă că:

 • trebuie să vă exprimați consimțământul liber, fără să vă punem sub orice presiune;
 • trebuie să știți pentru ce vă exprimați acordul - așa că vă asigurăm că vă vom oferi suficiente informații;
 • ar trebui să vi se ceară să acceptați o singură activitate de prelucrare la un moment dat - prin urmare, evităm solicitarea exprimării unui singur consimțământ pentru mai multe activități de prelucrare, astfel încât să nu știți exact cu ce sunteți de acord; și
 • trebuie să întreprindeți măsuri specifice pentru a ne da acordul dvs. - este foarte probabil să vi se ceară să completați o căsuță de bifare pentru a ne asigura că această cerință să fie îndeplinită într-o manieră clară și fără ambiguitate.

Odată cu introducerea acestor activități de prelucrare specifice a datelor Dvs. personale, vă vom oferi mai multe informații, astfel încât să puteți decide dacă doriți să vă înscrieți.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru aceste activități. Puteți face acest lucru în orice moment, iar detaliile despre cum puteți face acest lucru pot fi găsite mai sus în secțiunea "Dreptul de a retrage consimțământul".

Reţineţi că avem nevoie de datele personale enumerate la punctul 3 pentru a vă furniza serviciile noastre.

Dacă nu ne veţi furniza datele personale solicitate, nu vom putea să vă furnizăm, în totalitate sau parțial, serviciile pe care le-ați solicitat. Dacă vă retrageţi consimţământul, este posibil să nu vă putem furniza, în totalitate sau parţial, serviciile pe care le-aţi solicitat.

Nu considerăm că oricare dintre activitățile de mai sus vă prejudiciază în vreun fel.

Cu toate acestea, aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor Dvs. personale în anumite circumstanțe.

Dacă doriți să aflați mai multe despre aceste circumstanțe și cum să faceți obiecții față de activitățile noastre de procesare, consultați secțiunea " Dreptul de a va opune prelucrarii ".

 1. Securitatea datelor

Dunk Shop mentine masurile de securitate fizice, tehnice si organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii, restrictionarii sau accesarii accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.

IMPORTANT

Dacă suspectați folosirea neautorizată sau furtul datelor dvs. personale vă rugăm să ne informați imediat ce suspectați o astfel de activitate neautorizată. În acest sens, vă rugăm să vă adresați în primă fază info@dunkshop.ro pentru a putea investiga situația intervenită și pentru a vă putea furniza ulterior informații actualizate cu privire la stadiul soluționării incidentului, precum și cu privire la pașii de urmat.

 1. Durata prelucrarii/ stocarii datelor cu caracter personal

Intentionam sa pastram datele dvs. cu caracter personal exacte si actualizate. De asemenea, ne straduim sa pastram datele dvs. cu

caracter personal nu mai mult decat este necesar pentru a indeplini scopurile enumerate in prezenta Notificare sau decat cele impuse de lege.

In plus, va rugam sa retineti ca anumite date cu caracter personal pot fi incluse si in anumite documente contabile ale Dunk Shop, prin urmare trebuie respectata o perioada de pastrare extinsa, in conformitate cu legea aplicabila.

In anumite circumstante, putem anonimiza datele dvs. personale (astfel incat acestea nu mai pot fi asociate cu dvs.) in scopuri de

cercetare sau statistice, caz in care putem utiliza aceste informatii pe o perioada nelimitata fara a va anunta in prealabil.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de reclama, marketing si publicitate

SC DUNK SHOP SRL

Reg Com: J40/12871/2020; CUI: RO43142106

Cont: RO33 BTRL RONC RT05 6930 7001

          RO33 BTRL RONC RT05 6930 7001

Captarea imaginii (fotografie, video) sau utilizarea imaginii (fotografie, video) sunt permise doar cu consimtamantul dvs. prealabil iar in cazul minorilor doar cu consimtamantul prealabil al parintilor acestora. De mentionat ca dreptul la imagine nu este un drept absolut, iar fotografierea si utilizarea imaginii unei persoane sunt permise chiar in lipsa unui consimtamant prealabil atunci cand acestea se fac cu buna credinta in exercitarea altor drepturi fundamentale cum este, de exemplu, dreptul la libera exprimare sau interesul nostru legitim pentru a asigurarea securitatea si paza persoanelor si bunurilor.

In cazul acordarii consimtamantului, Dunk Shop va restrange utilizarea imaginii doar pe site-ul (site-urile) acesteia si doar pe mediile sociale principale, cum ar fi: FaceBook, Twiter, Instagram, WhatsApp sau pe paginile de internet asociate Dunk Shop sau in cadrul afisarii in scop de reclama, marketing si publicitate in cadrul sediilor, evenimentelor sau prezentarilor.

Exista situatii, evenimente de grup unde astfel de colectari ale imaginilor foto sau video sunt posibile, urmand sa fie anuntate

anticipat si daca nu se doreste colectarea si prelucrarea se poate anunta organizatorul evenimentului.

In cazul in care nu doriti sa mai prelucram datele dvs. cu caracter personal in scop de reclama, marketing sau publicitate, puteti sa

solicitati acest lucru la urmatoarea adresa de email info@dunkshop.ro sau direct in magazin.

 1. Drepturile dvs. in ceea ce priveste datele cu caracter personal

In conformitate cu dispozitiile aplicabile in ceea ce priveste datele cu caracter personal, va informam ca aveti urmatoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact indicate la punctul 2 de mai sus:

 1. a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, insemnand dreptul dvs. de a obtine din partea Dunk Shop o

confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si

conditiile in care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor);

 1. b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, insemnand dreptul dumneavoastra de a ne

solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete. De asemenea, dreptul la stergerea

datelor dvs. cu caracter personal poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii, situatia in care persoana vizata se opune la

prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare, situatia in care datele cu caracter personal au fost

prelucrate ilegal.

 1. c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, insemnand dreptul dvs. de a obtine din partea Dunk Shop restrictionarea prelucrarii

in urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor (restrictionarea va dura atat timp cat este necesar Dunk Shop sa verifice

acuratetea datelor cu caracter personal); (ii) prelucrarea este ilegala si dvs. va opuneti stergerii datelor solicitand in schimb

restrictionarea utilizarii lor; (iii) Dunk Shop nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar dvs. solicitati datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) dvs. v-ati opus

prelucrarii, pentru intervalul de timp in care Dunk Shop verifica daca drepturile legitime ale Dunk Shop prevaleaza asupra drepturilor dvs.;

 1. d) Dreptul de a va opune prelucrarii, insemnand dreptul dvs. de a va opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in

care va aflati, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Dunk Shop sau ale unei terte parti, ori (ii) in masura in care este aplicabil, este realizata in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;

 1. e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
 2. f) Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul dvs. de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dvs. existente in

baza de date a Dunk Shop catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe un contract si este efectuata prin mijloace automate;

 1. g) Dreptul de a retrage consimțământul se referă la cazurile în care am obținut consimțământul de a procesa datele Dvs. personale pentru anumite activități (de exemplu, în scop de marketing direct), puteți retrage acest consimțământ în orice moment și vom înceta să desfășurăm acea activitate anume dacă nu considerăm că există o bază legală alternativă pentru a justifica continuarea prelucrării datelor Dvs. personale în acest scop, caz în care vă vom informa despre această condiție.
 2. h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a

va adresa instantelor de judecata competente.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

Tel: +40.318.059.211

+40.318.059.212

 1. Transferul datelor personale

Pentru a putea asigura buna desfășurare a relațiilor noastre contractuale, datele dvs. personale vor putea fi transferate:

Între companiile din lantul Dunk Shop;

Către terți (de exemplu, consultanți ai lantului  Dunk Shop);

Către un furnizor de servicii de stocare tip cloud.

Dorim să ne asigurăm că datele dvs. personale sunt stocate și transferate într-o modalitate care să le asigure securitatea adecvată.

Din aceste motive, vom transfera datele dvs. personale în afara Spațiului Economic European (Statele Membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda și Liechtenstein) doar în situația în care transferul se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor personale și cu asigurarea unui nivel de protecție adecvat, astfel:

Prin transferul datelor dvs. personale într-un stat care oferă un nivel de protecție adecvat, recunoscut ca atare printr-o decizie a Comisiei Uniunii Europene;

În cazul în care v-ați dat consimțământul liber exprimat și informat cu privire la transferul datelor personale în afara Spațiului Economic European;

Prin încheierea unui contract ce privește transferul datelor personale către un terț, contract ce incorporează clauzele standard adoptate de către Comisia Uniunii Europene privind transferul datelor personale către operatori și împuterniciți aflați în state ce asigură un nivel de protecție adecvat.

 1. Modificari ale Notificarii

Daca ne schimbam substantial practicile privind datele cu caracter personal sau aceasta Notificare, vom emite o Notificare revizuita

si/sau vom lua alte masuri pentru a va notifica cu privire la modificari, in conformitate cu legislatia aplicabila.

 1. Intrebari sau solicitari

Daca aveti intrebari cu privire la aceasta Notificare sau doriti (i) sa accesati sau sa revizuiti datele dvs. cu caracter personal sau sa aflati mai multe informatii in legatura cu acestea sau (ii) sa faceti alt tip de solicitare legata de datele dvs. cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin email la info@dunkshop.ro.